Regulamin zajęć zooterapeutycznych w Woźniakówce1. Zajęcia trwają do 60 minut, z czego 30 minut to zajęcia bezpośrednio ze zwierzętami, a 25 minut to zajęcia z elementami arteterapii, 5 minut to czynności organizacyjne i podsumowujące.
2. Zakres zajęć zooterapeutycznych zostaje określony przez zooterapeutę i terapeutę pedagogicznego na podstawie wywiadu przeprowadzonego z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka oraz opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli taką dziecko posiada.
3. Rodzic/opiekun prawny składa pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach zooterapii oraz jasno określa czy wyraża zgodę czy nie wyraża zgody na zastosowanie pomocy przedmedycznej w razie konieczności.
4. Rodzic/opiekun prawny składa oświadczenia dotyczące możliwości fotografowania jego dziecka i publikowania jego zdjęć na Internecie.
5. W razie konieczności (np. lęk dziecka) rodzic/opiekun prawny może uczestniczyć w zajęciach zooterapeutycznych.
6. Niepełnoletnich uczestników rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają punktualnie. W przypadku spóźnienia zajęcia nie będą przedłużane.
7. Opłaty za zajęcia pobierane są za miesiąc z góry.
8. W przypadku przewidzianej nieobecności należy poinformować terapeutę 24 h przed zajęciami. Odwołane zajęcia mogą zostać odpracowane w dogodnym terminie dla uczestnika i terapeuty.
9. Za zajęcia nieodwołane nie będzie zwrotu opłaty.
10. Dwie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach są jednoznaczne z rezygnacją z usługi
11. Zajęcia mogą być odwołane przez terapeutę w przypadku choroby jego lub zwierząt. Zajęcia będą odpracowane w dogodnym terminie.
12. Do zajęć zooterapeutycznych uczestnik powinien odpowiednio ubrać się oraz założyć wygodne obuwie (możliwe ubrudzenie).
13. Zwierzęta można karmić tylko pokarmem przygotowanym przez właścicieli zwierząt.
14. Rodzic/opiekun prawny dziecka/ uczestnik pełnoletni podpisując akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

• Na zajęcia zooterapii obowiązkowo wymagane jest oświadczenie uczestnika pełnoletniego lub rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego zawierające zgodę na kontakt bezpośredni ze zwierzęciem i świadomą ewentualnych następstw opisanych w regulaminie.
Wzór oświadczenia : tekst alternatywny

• Obowiązkowe oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika upoważniające lub nieupoważniające do udzielenia pomocy przedmedycznej w razie konieczności podczas zajęć zooterapii.
Wzór upoważnienia : tekst alternatywny tekst alternatywny

• Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika zawierające zgodę lub brak zgody na fotografowanie i zamieszczanie zdjęć w internecie wykonane podczas zajęć w ośrodku Woźniakówka.
Wzór oświadczenia : tekst alternatywny tekst alternatywny

• Zgoda na uczestniczenie w zajęciach tutorskich
Wzór zgody : tekst alternatywny