WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ INERAKTYWNE


Dla dzieci w wieku 3-6 lat:
* przywitanie i zapoznanie się z alpakami huacaya
* przedstawienie budowy ich ciała
* opowiadanie o zwyczajach i przyzwyczajeniach alpak
* co jedzą alpaki?
* bezpośredni kontakt ze zwierzętami
* karmienie alpak
* zabawy rozwijające spostrzegawczość dzieci
* pożegnanie ze zwierzętami.

Czas trwania ok.45 minut

Dla klas I-III szkoły podstawowej:
* przywitanie i zapoznanie się z alpakami huacaya
* zapoznanie z ich środowiskiem naturalnym oraz pochodzeniem
* poznanie budowy ciała alpaki
* bezpośredni kontakt ze zwierzętami – bezstresowa obsługa zwierząt Camelidynamics
* karmienie zwierząt
* ćwiczenia rozwijające spostrzregawczość

Czas trwania ok.45 minut

Jeśli czas pozwoli:
* trening umiejętności społecznych - zajęcia z elementami arteterapii; czas trwania ok 45 minut
warsztaty z filcowania - czas trwania ok. 90 minut

Dla klas IV – VI:
* zapoznanie z tematyką zooterapii w oparciu o różne zwierzęta
* przedstawienie alpak huacaya i ich możliwości terapeutycznych
* przedstawienie środowiska naturalnego alpak i ich pochodzenia
* dla chętnych bezpośredni kontakt ze zwierzętami – bezstresowa obsługa zwierząt Camelidynamics
* możliwość karmienia zwierząt

Czas trwania ok. 45 minut

Jeśli czas pozwoli:
* trening umiejętności społecznych - zajęcia z elementami arteterapii; czas trwania ok 45 minut
warsztaty z filcowania - czas trwania ok. 90 minut

Dla młodzieży i dorosłych:
* o pochodzeniu alpak i ich znaczeniu gospodarczym
* historia alpakoterapii
* o możliwościach terapeutycznych alpak huacaya
* dla chętnych bezpośredni kontakt ze zwierzętami– bezstresowa obsługa zwierząt Camelidynamics * możliwość karmienia zwierząt

Czas trwania ok.45 minut

Jeśli czas pozwoli:
* trening umiejętności społecznych - zajęcia z elementami arteterapii; czas trwania ok 45 minut
warsztaty z filcowania - czas trwania ok. 90 minut

Przedstawione propozycje mogą zostać zmodyfikowane wg Państwa potrzeb