SPOTKANIA ZOOTERAPEUTYCZNE

1. Zajęcia indywidualne (1-3 osoby) 150 zł czas trwania 60 minut
Koszt kolejnej godziny wynosi 50% opłaty wyjściowej przy wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym zajęcia.

2. Zajęcia grupowe (4-8 osób) 50zł/osobę czas trwania 60 minut
Koszt kolejnej godziny wynosi 50% opłaty wyjściowej przy wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym zajęcia.

3. Koszt zajęć dla grup bardziej licznych ustalamy indywidualnie, ze względu na czas świadczenia usługi. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Cena obejmuje:
- pogadanka na temat zasad zachowania się w towarzystwie alpak oraz sposobów nawiązywania relacji ze zwierzętami,
- bliski kontakt ze zwierzętami,
- odkrywanie alpaczego świata „krok po kroku”
- spacery,
- karmienie.
- wspólne zdjęcia.

Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia specyfiki spotkania oraz wysokości opłaty.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA:

1. Spacery z alpakami 200 zł czas trwania 60 minut (wraz z wykwalifikowanymi opiekunami zwierząt),

2. Sesje fotograficzne 250 zł czas trwania 60 minut

3. Filcowanie na sucho

Stacjonarnie:
zajęcia dla 1-2 osób 100 zł czas trwania 60 minut,
zajęcia dla 3-8 osób 35 zł od osoby, czas trwania 60 minut,
zajęcia dla 9-14 osób 25 zł od osoby, czas trwania 60 minut.

Wyjazdowo:
Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zajęcia dla do grup 14 osób 60 zł za osobę.

ZE WZGLĘDU NA DOBROSTAN NASZYCH TERAPEUTYCZNYCH ZWIERZĄT
NIE BIERZEMY UDZIAŁU
W IMPREZACH O CHARAKTERZE MASOWYM I KOMERCYJNYM.